*เบอร์โทรเป็นแค่ช่องทางที่ส่งข้อความ

โค๊ดรางวัลหลังเปิดเซิร์ฟแล้วส่งไปที่ข้อความโทรศัพท์

*บัญชีios/googleplayที่ลงทะเบียนไว้สามารถ

รับรางวัลในเกมได้ทันทีเมื่อเกมเปิดตัว

0คนลงทะเบียนแล้ว